HAKKIMIZDA

"Rendszer Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Tic. Ltd. Şti.", yönetim danışmanlığı ve proje yönetimi ile birlikte bilgi teknolojileri konularında hizmet vermektedir. Danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetlerinde sahip olduğu yüksek seviyedeki know-how ve uzmanlık ile kamu ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim çözümler sunarken, her zaman ilkeli, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim yaklaşımını gözetmektedir.

 

Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetleri yanında Şirketimiz, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Kalkınma Bankaları tarafından finanse edilen uluslararası projelere odaklanmıştır. Uluslararası ortaklarımız ve uzmanlarımız ile birlikte Ekibimiz, yararlanıcılara ve müşterilerimize teknik yardım ve kapasite artırım hizmetleri sunmaktadır.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Değişim ve büyüme bir işletmenin dikkate alması gereken iki önemli faktördür. Çok hızlı değişen çevresel koşullara ve acımasız rekabete cevap verebilmeleri için şirketlere, risklerin tanımlanması ve şirket amaçlarını destekleyen operasyonların optimize edilmesi konularında destek oluyoruz. Maliyetleri düşürürken büyümek ve işletmenin kapasitesini artırmak  esas olduğundan, İşletmenizin yenilikçi olmasına yardım etmesi için sürdürülebilir stratejiler sağlıyoruz.

 

Organizasyonlar, performanslarını yönetmek ve iyileştirmek için özellikle kendi özel koşullarında çalışacak en iyi seçenekleri bulmaya çalışırlar. Danışman Ekibimiz, müşterilerimizin daha iyi kararlar almalarını güçlendirmek, başarılı iş dönüşümüne ve değişim yönetimine yardımcı olmak için, yerel ve global bilgiyi harmanlamaktadır.

 

Gerekli olan yapısal değişiklikleri yapmak için, analiz ve doğru bilginin yardımıyla işletmenizin içyüzünü kavrayarak, standartlar, disiplinler, metodolojiler oluşturuyor ve kontrollü sürdürülebilirliği sağlamak için süreçlerinizi tasarlıyoruz.

Danışman Ekibimiz, değişimin ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak, işletmenizin performansına ve sürdürülebilir modeline odaklanmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 

 

·       Yönetim Danışmanlığı

 

·       Portföy, Program ve Proje Yönetimi

·       Kontrol, İzleme ve Denetim

 

·       Analiz ve Raporlama

 

·       Stratejik Planlama

 

·       Organizasyonel Tasarım

 

·       Süreç Tasarımı ve İyileştirme

 

·       Değişim Yönetimi

 

·       Risk Yönetimi

 

·       Kurumsal Çözümler

·       Kurumsal İletişim

·       ISO Belgelendirmeleri

·       Etkinlik Yönetimi

 

·       Eğitim

 

BİLİŞİM HİZMETLERİ

 

Günümüzün zorlu ve rekabetçi dünyasında, bilgi teknolojilerinden sadece işletmeyi desteklemesi değil ama aynı zamanda iş performansını artırarak değer katması beklenmektedir. Avantaj elde etmek ve operasyonlarını garanti altına almak için organizasyonlar, etkin ve iyi yönetilen IT sistemleri kurmalıdır. Organizasyonların büyüme ve verimliliği sağlamaları için; doğru teknolojinin seçimi, ihtiyaçlara göre özelleştirme ve uygulama, IT sistemlerinin iyi yönetimi, idamesi ve izlenmesi temel faktörlerdir.

Teknik Ekibimiz, IT organizasyonunun daha etkin çalışmasına ve de işletmenin IT’den daha fazla değer elde etmesine destek olmaktadır. Bunu sağlamak için ekibimiz, devam eden operasyonların maliyet ve kalite beklentilerine uygun olarak idamesi ile yeni, inovatif çözümlerin uygulanması arasındaki dengeyi gözetmek için ihtiyaç duyacakları derinlemesine bilgiyi ve kapasiteyi sağlamaktadır.

 

Özelleştirilmiş yazılım geliştirme ve kalite güvence hizmetleri sağlamakta ve geniş bir yelpazedeki müşterilerimize çeşitli platformlarda dünya standartlarında yazılım çözümleri sunmaktayız. Ekibimiz tasarım ve geliştirmeden bakım ve desteğe kadar yazılım geliştirme yaşam döngüsüne ait tüm hizmetleri sunmaktadır.

Organizasyonlara teknolojiyle ilgili karar almalarında destek oluyor ve IT yapılarının ve operasyon modellerinin sürekliliğini ve etkinliğini garanti altına alıyoruz.

 

 

Bilişim Hizmetlerimiz:

 

 

·       Yazılım Geliştirme ve Bakım/İdame

 

·       Teknoloji ve Süreç Entegrasyonu

 

·       IT Stratejisi ve Tasarımı

 

·       Veri Yönetimi ve Optimizasyonu

 

·       Değişim Yönetimi

 

·       Kurumsal IT Altyapısı

 

·       Dijital ve Mobil Çözümler

 

ULUSLARARASI PROJELER

 

Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetleri yanında Şirketimiz, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Kalkınma Bankaları tarafından finanse edilen uluslararası projelere odaklanmıştır.

 

Uluslararası ortaklarımız ve uzmanlarımız ile birlikte Ekibimiz, yararlanıcılara ve müşterilerimize teknik yardım ve kapasite artırım hizmetleri sunmaktadır.

© 2016-2020 All rights reserved.

"RENDSZER" is a registered trade mark of "Rendszer Management Consulting and Informatics Trade Limited Company" who is a legal entity founded in Turkey.