HAKKIMIZDA

"Rendszer Yönetim Danışmanlığı ve Bilişim Tic. Ltd. Şti.", yönetim danışmanlığı ve proje yönetimi ile birlikte bilgi teknolojileri konularında hizmet vermektedir. Danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetlerinde sahip olduğu yüksek seviyedeki know-how ve uzmanlık ile kamu ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim çözümler sunarken, her zaman ilkeli, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim yaklaşımını gözetmektedir.

 

Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetleri yanında Şirketimiz, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Kalkınma Bankaları tarafından finanse edilen uluslararası projelere odaklanmıştır. Uluslararası ortaklarımız ve uzmanlarımız ile birlikte Ekibimiz, yararlanıcılara ve müşterilerimize teknik yardım ve kapasite artırım hizmetleri sunmaktadır.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Değişim ve büyüme bir işletmenin dikkate alması gereken iki önemli faktördür. Çok hızlı değişen çevresel koşullara ve acımasız rekabete cevap verebilmeleri için şirketlere, risklerin tanımlanması ve şirket amaçlarını destekleyen operasyonların optimize edilmesi konularında destek oluyoruz. Maliyetleri düşürürken büyümek ve işletmenin kapasitesini artırmak  esas olduğundan, İşletmenizin yenilikçi olmasına yardım etmesi için sürdürülebilir stratejiler sağlıyoruz.

 

Organizasyonlar, performanslarını yönetmek ve iyileştirmek için özellikle kendi özel koşullarında çalışacak en iyi seçenekleri bulmaya çalışırlar. Danışman Ekibimiz, müşterilerimizin daha iyi kararlar almalarını güçlendirmek, başarılı iş dönüşümüne ve değişim yönetimine yardımcı olmak için, yerel ve global bilgiyi harmanlamaktadır.

 

Gerekli olan yapısal değişiklikleri yapmak için, analiz ve doğru bilginin yardımıyla işletmenizin içyüzünü kavrayarak, standartlar, disiplinler, metodolojiler oluşturuyor ve kontrollü sürdürülebilirliği sağlamak için süreçlerinizi tasarlıyoruz.

Danışman Ekibimiz, değişimin ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak, işletmenizin performansına ve sürdürülebilir modeline odaklanmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz:

 

 

 • Yönetim Danışmanlığı

 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi

 • Kontrol, İzleme ve Denetim

 

 • Analiz ve Raporlama

 

 • Stratejik Planlama

 

 • Organizasyonel Tasarım

 

 • Süreç Tasarımı ve İyileştirme

 

 • Değişim Yönetimi

 

 • Risk Yönetimi

 

 • Kurumsal Çözümler

 • Kurumsal İletişim

 • ISO Belgelendirmeleri

 • KVKK Uyumluluğu

 • Etkinlik Yönetimi

 

 • Eğitim

SİSTEM KURULUMU, BELGELENDİRME, DENETİM, DANIŞMANLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ

Rendszer Danışman Ekibi, ISO ve diğer uluslararası standartlara ve ihtiyaç duyacağınız diğer belgelere/sertifikalara yönelik olarak sistem kurulumu, belgelendirme, denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Konusunda uzman yerel danışmanlar yanında uluslararası uzmanlardan oluşan donanımlı ekibi ile danışmanlık, eğitim ve denetim hizmetlerini başarıyla sunmaktadır. Rendszer Danışman Ekibi, söz konusu hizmetleri sadece yurtiçinde değil yurtdışında da sunmaktadır. 

 

Listelenenlerle sınırlı olmamakla birlikte, hizmet verdiğimiz bazı ulusal ve uluslararası standartlar/sertifikalar aşağıda sunulmuştur.

 

 • ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi

 • ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti Sistemi

 • ISO 15838 – Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi

 • ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi

 • ISO 14064 – Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

 • EU ETS – Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi

 • ISO 31000 – Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi

 • ISO 15504 – Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk (SPICE)

 • ISO 15288 – Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri

 • ISO 22301 – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

 • ISO 22000 – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 22716 – İyi Üretim Uygulamaları

 • ISO 28000 – Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 29001 – Petrol ve Doğalgaz Sanayileri Kalite Yönetim Standardı

 • ISO 29990 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

 • ISO 15224 – Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

 • CE Belgesi

 • Yerli Malı Belgesi

 • Güvenli Turizm Sertifikası

 • KVKK/GDPR Uyumluluğu ve Entegrasyonu

BİLİŞİM HİZMETLERİ

Günümüzün zorlu ve rekabetçi dünyasında, bilgi teknolojilerinden sadece işletmeyi desteklemesi değil ama aynı zamanda iş performansını artırarak değer katması beklenmektedir. Avantaj elde etmek ve operasyonlarını garanti altına almak için organizasyonlar, etkin ve iyi yönetilen IT sistemleri kurmalıdır. Organizasyonların büyüme ve verimliliği sağlamaları için; doğru teknolojinin seçimi, ihtiyaçlara göre özelleştirme ve uygulama, IT sistemlerinin iyi yönetimi, idamesi ve izlenmesi temel faktörlerdir.

Teknik Ekibimiz, IT organizasyonunun daha etkin çalışmasına ve de işletmenin IT’den daha fazla değer elde etmesine destek olmaktadır. Bunu sağlamak için ekibimiz, devam eden operasyonların maliyet ve kalite beklentilerine uygun olarak idamesi ile yeni, inovatif çözümlerin uygulanması arasındaki dengeyi gözetmek için ihtiyaç duyacakları derinlemesine bilgiyi ve kapasiteyi sağlamaktadır.

 

Özelleştirilmiş yazılım geliştirme ve kalite güvence hizmetleri sağlamakta ve geniş bir yelpazedeki müşterilerimize çeşitli platformlarda dünya standartlarında yazılım çözümleri sunmaktayız. Ekibimiz tasarım ve geliştirmeden bakım ve desteğe kadar yazılım geliştirme yaşam döngüsüne ait tüm hizmetleri sunmaktadır.

Organizasyonlara teknolojiyle ilgili karar almalarında destek oluyor ve IT yapılarının ve operasyon modellerinin sürekliliğini ve etkinliğini garanti altına alıyoruz.

Bilişim Hizmetlerimiz:

 • Yazılım Geliştirme ve Bakım/İdame

 

 • Teknoloji ve Süreç Entegrasyonu

 

 • IT Stratejisi ve Tasarımı

 

 • Veri Yönetimi ve Optimizasyonu

 

 • Değişim Yönetimi

 

 • Kurumsal IT Altyapısı

 

 • Dijital ve Mobil Çözümler

 

ULUSLARARASI PROJELER

Müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık ve bilgi teknolojileri hizmetleri yanında Şirketimiz, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Uluslararası Kalkınma Bankaları tarafından finanse edilen uluslararası projelere odaklanmıştır.

 

Uluslararası ortaklarımız ve uzmanlarımız ile birlikte Ekibimiz, yararlanıcılara ve müşterilerimize teknik yardım ve kapasite artırım hizmetleri sunmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Rendszer bakış açısı ve iş yapış biçimi, verimlilik ve risk yönetiminde proaktif olmaya odaklanmıştır. Rendszer, sınırlı kaynakları etkili ve tutumlu bir şekilde kullanmayı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı vasıtasıyla kalıcı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Dünya tarafından bize bahşedilen kaynakları azami özen ile kullanmanın, dünyaya ve çevreye olduğu kadar insanlığa, gelecek nesillere ve kendimize saygımızı yansıttığına inanıyoruz.  

 

Rendszer, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla, kurumsal sosyal sorumluluk vasıtasıyla çeşitli sosyal projeleri desteklemektedir. Uzun dönemli ve sosyal kazanımlı, kalıcı fayda sağlayan projeleri desteklemenin öneminin yüksek derecede farkında olarak Rendszer, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevre alanlarında yatırım yapmakta ve destek sağlamaktadır.

 

Her yıl, olmazsa olmaz bir kural olarak, “fırsat eşitliği prensibi”ni desteklemek amacıyla Rendszer, şirket kurumsal karının en az %5’ini, eğitim, sağlık ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren vakıf ve/veya derneklere bağış yapmaktadır.

 

GLOBAL COMPACT

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan Global Compact, gönüllülük esasına bağlı olarak benimsenmektedir ve bu ilkelere uyum için gerçekleştirilen çabalar BM web sitesinde duyurulmuştur. Birleşmiş Milletler Global Compact web sitesinde (www.unglobalcompact.org) Eylül 2020 tarihi itibariyle sağlanan verilere göre, Global Compact, 160 ülkede 12,000’den fazla şirkete ulaşmıştır.

 

 

Global Compact’a uyum sağlamak ile amacımız, iş kültürümüzü ve sosyal sorumluluk idrakimizi, şirket içinde olduğu kadar paydaşlarımız ve çevremizdekilerle de paylaşmaktır. 

  

Kurumsal yapımızı, faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluğumuzu, küresel ilkeler ve değerler paralelinde sürekli olarak iyileştiriyoruz. 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GLOBAL COMPACT 10 İLKESİ

 

Birleşmiş Milletler Global Compact 10 İlkesi; “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi”, “Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi” ve “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”ne dayanmaktadır.

 

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

 

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

 

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

 

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

 

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

 

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

 

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

 

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

 

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

 

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.